Logo Utrecht University

Medieval Memoria Research

Agenda

14 September 2017
09:00 - 17:00
Schloss Jever, Schlossplatz 1, D-26441 Jever

Colloquium Adellijke Grafcultuur in het Duits-Nederlandse Kustgebied

In 2017 gaat een omvangrijke restauratie van start van het grafmonument van Edo Wiemken in Jever (tot stand gekomen rond 1560), eenvan de belangrijkste grafmonumenten uit de Vlaams-Nederlandse Renaissance in het Noordzeegebied.

Vanwege het begin van de restauratiewerkzaamheden in Jever richt de aandacht zich thans op een adellijk grafmonument in zijn historische, Europese context. Dit colloquium heeft tot doel de kunsthistorische en historische kaders te schetsen van deadellijke grafcultuur in de Duits-Nederlandse kuststreek, waarbij het grafmonument van Edo Wiemken centraal staat. Een groep erkende wetenschappers uit Nederland en Duitsland zal de actuele kennisstand ten aanzien van dit monument en de adellijke grafcultuur in de Eems-Dollard-Regio vaststellen. De uitkomsten zullen ten nutte komen van de restauratiewerkzaamheden en moeten aanzetten tot verder onderzoek naar adellijke grafcultuur in het Vlaams- Nederlandse en het Duits-Deense kustgebied.

Organisatie: Sonja König (Ostfriesische Landschaft, Aurich), Bart Ramakers (Rijksuniversiteit Groningen), Antje Sander (Schloßmuseum Jever)

Moderator: Bart Ramakers (Rijksuniversiteit Groningen)

Aan dit project gingen vooraf de door INTERREG gesteunde netwerkprojecten ‘Memento Mori’ (2010–2013) en ‘Levend Erfgoed: Kennisuitwisseling rond sterven en begraven in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland’ (2013–2014). De aanleiding voor deze projecten vormde de observatie dat de cultuur rond sterven en begraven snel en ingrijpend verandert. Dat blijkt onder andere uit overlijdensberichten, begrafenisgebruiken, de uitvoering van grafmonumenten en de inrichting van begraafplaatsen. Die veranderingen hebben uiteenlopende sociale, culturele en economische oorzaken en gevolgen, die in hun omvang nog nauwelijks onderzocht zijn. De projecten hadden tot doel overeenkomsten en verschillen vast te stellen in de sterf- en grafcultuur binnen de Eems-Dollard-Regio (EDR). Het uiteindelijke doel was de toegankelijkheid van het thema sterven en begraven te vergroten, alsmede de culturele verschijningsvormen van het thema binnen het EDR-gebied in kaart te brengen en te onderzoeken.